basisondersteuning

Van aanbod naar vraag: persoonsvolgende financiering (PVF)

Meer mensen beter helpen

 

De Vlaamse regering heeft op 25 april 2014 het decreet over de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap bekrachtigd. De volgende Vlaamse regering zal dan besluiten maken om dit nieuwe systeem in de praktijk te brengen en de nodige budgetten daarvoor voorzien.