Begeleid werk

begeleid-werken-s.jpgIndien gewenst wordt er samen met de cliënt gekeken of er een mogelijkheid is tot het opstarten van begeleid werk. Via toegespitste activiteiten worden bepaalde vaardigheden, die nodig zijn om in het werkveld aan de slag te kunnen, aangeleerd. Dit varieert van het verfijnen van de motoriek tot het leren gebruiken van machines en eventueel het zelfstandig leren te reizen met het openbaar vervoer.

De jobcoach en cliënt gaan daarna samen op zoek naar een geschikte werkplek in een veilige omgeving. De jobcoach blijft de cliënt opvolgen en begeleiden gedurende heel zijn/haar carrière. 

Hoe werken we?

Als personen met een erkenning dagcentrum interesse hebben in ons dagcentrum, dan kan er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met onze maatschappelijk werker en de verantwoordelijke van het dagcentrum.

Jobcoach

Mensen met een erkenning begeleid werk of dagcentrum van het VAPH kunnen begeleid werk uitvoeren onder supervisie van onze jobcoach. Dit is een vrijwillige baan in de gewone werksector. Niet het arbeidsregime en resultaat staan centraal, maar juist de meerwaarde van werk zelf en de sociale contacten die daarmee gepaard gaan.