Woonondersteuning in Emmaüs

home.jpgOns Home biedt plaats aan 17 personen met een auditieve en/of bijkomende handicap. Deze mensen wonen en leven hier. We vinden het belangrijk dat bewoners zichzelf kunnen zijn op de plek die ze hun thuis noemen. Bewoners kunnen in hun eigen taal communiceren, en doorgaans is dit bij ons gebarentaal. Ieder heeft zijn eigen kamer en zijn eigen tijdsinvulling. Wij willen de bewoners helpen een zinvol leven te leiden met een dagprogramma waar ze zelf voor kiezen. Met de persoonlijk begeleider (noemen we ook wel: aandachtsbegeleider) wordt er invulling gegeven aan de uitvoering van het ondersteuningsplan. Onze begeleiding is gericht op de mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de bewoners zelf. 

De bewoners van het Home kunnen deelnemen aan de activiteiten van het dagcentrum of bepalen zelf of met begeleiding hun daginvulling. Verdere ondersteuning kan gericht zijn op bv:

  • administratieve taken
  • huishoudelijke taken
  • vrije tijdsinvulling
  • sociale contacten