Woonondersteuning buiten Emmaüs

gospa.jpgBinnen onze Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) begeleiden we negen mensen die zelfstandig wonen, maar wel op bepaalde gebieden ondersteuning nodig hebben. Daarbij sluiten we geheel aan bij de mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de bewoners zelf. De sociale netwerkkaart, de levensboom en de levensdomeinen van Shalock zijn daarbij richtinggevend. Deze tools worden bepaald door de cliënt zelf. Zo kan de begeleiding gericht zijn op: 

  • administratieve taken 
  • psychosociale ondersteuning 
  • daginvulling
  • structuur
  • huishoudelijke taken

 

Huize Gospa

Huize Gospa is een speciaal trainingshuis van onze voorziening om mensen te begeleiden in het zelfstandig wonen. Huize Gospa is nabij de moedervoorziening gelegen op ongeveer 100 meter afstand. Er zijn vier studio's, waarbij een ieder begeleid wordt in het wonen en het dagelijkse leven. Het is een grote eerste stap richting zelfstandiger wonen. In de nabijheid van begeleiding kunnen personen met een auditieve en/of bijkomende handicap zelf instaan voor hun dagelijks leven. En die nabijheid is van belang, mensen staan er nooit alleen voor en kunnen rekenen op begeleiding. Huize Gospa valt onder de dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO).