Compagnie Emmaüs wil bouwen aan de toekomst

Over wat er reeds werd opgebouwd ...

Sinds jaar en dag bieden wij in de Van den Heckestraat ondersteuning en begeleiding op maat voor onze cliënten met een auditieve en/of bijkomende handicap.

Na de aankoop en verbouwing van de huidige locatie in de Van Den Heckestraat in Ledeberg werd Dovencentrum Emmaüs in 1987 feestelijk geopend. Een jaar te voren won ene Sandra Kim met “J’aime la vie” nog het Eurovisiesongfestival. Om maar te zeggen: dat is al een hele poos geleden.

Doorheen de jaren groeide onze voorziening uit tot een veilige haven voor enkele van de meest kwetsbare personen in onze samenleving. En uiteraard is binnen onze muren de tijd niet blijven stilstaan: het Dovencentrum werd Compagnie Emmaüs. De doelgroep van onze werking werd almaar uitgebreid en ook de diverse zorgvragen zijn sterk veranderd doorheen de tijd.

Onze werking is zichzelf steeds blijven vernieuwen, maar voor onze gebouwen beginnen de jaren door te wegen.

En nieuw likje verf zal hierbij helaas niet meer volstaan: Compagnie Emmaüs staat voor ingrijpende verbouwingswerken om het gebouw aan te passen aan de huidige noden én verwachtingen.

... en wat nog moet worden verbouwd!

Onze veilige haven is op vandaag inderdaad dringend toe aan een grondige opknapbeurt.

Door de huidige site te renoveren kiezen we bewust voor het behoud van de ziel en de geschiedenis van het Dovencentrum in Ledeberg. De bewoners zijn hier nu eenmaal thuis.

Professionele zorg bieden in een professioneel en modern kader, waarbij we onze werking verder verankeren in onze bruisende buurt: dat is het plan, maar… het is een grootschalige verbouwing voor een kleine voorziening zoals de onze. Omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog én betaalbaar willen houden, hopen we op een extra duwtje in de rug. Onze eerste verbouwing in 1987 was ook niet mogelijk geweest zonder die koekenbak, taartenverkoop en talloze giften.

Hopelijk kunnen we ook nu weer rekenen op uw steun.

De bijdrage die u kan en wil geven, kan gestort worden op het rekeningnummer BE30 4400 3400 2111 (BIC KREDBEBB) met de vermelding “verbouwing Home Emmaüs” of projectnummer “ProjBVL 20.06”. Goed om weten: indien uw gift dit jaar minimum €40 bedraagt, dan kan u 60% van deze gift terugtrekken via uw belastingaangifte. Zo betaalt u bij een gift van €40 in werkelijkheid slechts €16.

Onze cliënten en wijzelf danken jullie alvast voor elke bijdrage, groot of klein.

En voor iedereen die deze oproep wil helpen verspreiden: klik hier om onze oproep tot steun in briefvorm te downloaden!

Graat tot snel!