Tien weetjes over Vlaamse gebarentaal

  1. De Vlaamse Gebarentaal is een echte, volwaardige taal met een eigen grammatica en gebarenschat, net zoals het Frans, het Engels en vele andere talen.
  2. De Vlaamse Gebarentaal is een visuele taal waarbij wij onze handen en mimiek gebruiken. Zelfs onder water kunnen wij moeiteloos communiceren, handig!
  3. Er is een groot verschil tussen de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal en die van het Nederlands, anders gezegd, de Vlaamse Gebarentaal is niet afgeleid van het Nederlands.
  4. Ook de Vlaamse Gebarentaal kent een gemeenschap met een rijke cultuur, geschiedenis en tradities. Zonder deze gemeenschap zouden wij nu geen Vlaamse Gebarentaal kennen.
  5. Net zoals het Nederlands bestaat ook de Vlaamse Gebarentaal uit dialecten: eens een West-Vlaming begint te gebaren, weten we direct dat het geen Limburger is...
  6. Er is sprake van een spontane standaardisering van de Vlaamse Gebarentaal doorheen de jaren: er is meer contact onderling, er is meer gebarentaal op de televisie...
  7. Gebarentaal is niet universeel: elk land of regio kent zijn eigen gebarentaal. Zo is er niet alleen de Vlaamse Gebarentaal, maar ook Waalse Gebarentaal, Amerikaanse Gebarentaal, Japanse Gebarentaal, enzovoort.
  8. Wij gebaren niet alleen over concrete zaken zoals auto’s, voetbal, koken... Ook poëzie, toneel en verhalen komen in de Vlaamse Gebarentaal volop aan bod. Wij rijmen bijvoorbeeld niet met lettergrepen, maar onder andere met handvormen!
  9. Onze taal evolueert dagelijks, elke dag komen er nieuwe gebaren bij. Ook als Vlaamse Gebarentaligen hebben wij gebaren voor Twitter, selfie, drone. Vlaamse Gebarentaal leeft!
  10. Iedereen, ook jij, kan de Vlaamse Gebarentaal leren, net als bij een cursus Chinees of Italiaans kan je stapsgewijs deze boeiende taal in de vingers krijgen!