Het nieuwe zorglandschap

Zorg verandert. Wat voorheen een gegeven was, is in 2017 meestal compleet anders. Dat heeft alles te maken met de invoering van de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF). Compagnie Emmaüs biedt al jaren zorg op maat aan cliënten/bewoners. Maar ook wij zullen moeten veranderen. Wij zullen de specifieke noden van cliënten/bewoners moeten proberen te achterhalen door met hen in dialoog te gaan. Vervolgens kijken wij of we kunnen helpen én op welke manier dit het beste zou kunnen.

Vroeger

Vroeger was er een grote vrijheid om mensen te helpen. De hulpvragen kwamen vooraf binnen -- ook vanuit andere provincies -- waarna zowel personeel als gebruikers heel veel inspraak hadden. Daarna kwam een nieuwe regelgeving van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), die tot doel had in te spelen op de vraag van personen met de hoogste zorgnood. Er werd een centrale registratielijst van zorgvragen (CRZ) aangelegd en open plaatsen moesten in principe naar personen met 'prioriteit 1' gaan. In feite was deze centrale registratielijst eigenlijk ook een wachtlijst, maar dan per provincie en niet voor één zorgvoorziening.

Nu

In het nieuw zorglandschap (met ingang van 2017 ingevoerd) zullen en kunnen mensen met een erkende handicap hun eigen zorg organiseren. Zij krijgen een persoonlijk budget in handen, waarmee ze met voorzieningen kunnen onderhandelen om de zorg te krijgen die hun voor ogen staat. Met andere woorden: zorg op maat.

Daarom heeft het VAPH sinds eind vorig jaar de mogelijkheid om open plaatsen binnen instellingen te melden afgesloten. Daardoor kunnen wij als zorgvoorziening niet langer open plaatsen kenbaar maken aan zorgvragers. De vraag rijst dus: hoe kunnen zorgvragers ons nog vinden? En, in het verlengde daarvan eveneens: hoe vinden wij hen? Alle vergunde zorgaanbieders, ook Compagnie Emmaüs, moeten hun aanbod bekend kunnen maken, om ervoor te zorgen dat ook hun werking gegarandeerd blijft en open plaatsen ingevuld kunnen worden.

Melding

Open plaatsen kunnen reeds gemeld worden bij de vier bijstandsorganisaties, maar voor de provincie Oost-Vlaanderen wordt er ook een centrale plaats aangeboden. U vindt dat aanbod op de website van de provincie. Personen die reeds een budget hebben, kunnen daar kijken wie hun het beste met hun hulpvraag kan helpen. Wanneer er een open plaats is in Compagnie Emmaus, zullen we dit daar zeker vermelden.

Bij twijfel

Als er geen open plaatsen bij ons vermeld staan, betekent dit niet dat Compagnie Emmaüs geen hulp kan bieden. Indien er hulp nodig is en de hulpvrager al een budget heeft gekregen, kan nog steeds gekeken worden of wij geen zorg op maat kunnen bieden. Wie budget heeft, breng in zijn 'rugzak' immers ook geld mee, waarmee wij eventueel extra personeel kunnen betalen. Bij twijfels komt u dus gewoon vragen of we kunnen helpen. We zijn er voor u! Samen kijken we of we u kunnen helpen, dan wel of dit beter door een andere hulpvoorziening zal gebeuren.

Onze troeven

Compagnie Emmaüs is gespecialisserd in de hulp aan mensen met een auditieve beperking en bijkomende ondersteuningsvragen. Bovendien hebben wij heel wat expertise opgebouwd in het dagcentrum. Op zich mogen we best fier zijn op wat hier gebeurt.

Overzicht

Hierbij vindt u een overzicht van de ondersteuningsfuncties die Compagnie Emmaüs te bieden heeft:

 • Residentiële woonondersteuning in Emmaüs:
  • personen met een auditieve beperking en bijkomende ondersteuningsnoden - geen zware fysieke beperking
  • 18 jaar of ouder
  • kortdurende of langdurende ondersteuning mogelijk
 • Woonondersteuning in Huize Gospa (ons ‘trainingshuis’ vlakbij de moedervoorziening):
  • personen met een auditieve beperking en bijkomende ondersteuningsnoden
  • 18 jaar of ouder
  • kortdurende of langdurende ondersteuning mogelijk
  • begeleidt mensen in de weg naar zelfstandig wonen
 • Dagondersteuning:
  • personen met een auditieve en / of matig tot licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende ondersteuningsnoden 18 jaar of ouder
  • kortdurende of langdurende ondersteuning mogelijk
  • dagondersteuning wordt geboden in 3 dagdelen: 8 – 13u / 12 – 16u / 16 – 20u (vervoer van en naar de voorziening kan eventueel georganiseerd worden - voor zover binnen de mogelijkheden van Home Emmaüs
 • Individuele ondersteuning:
  • prioriteit voor personen met een auditieve beperking
  • 18 jaar of ouder
  • kortdurende of langdurende ondersteuning mogelijk, te weten bij:
   • mobiele & ambulante psychosociale begeleiding
   • ondersteuning in (het opstarten van) begeleid werk door de jobcoach; prioriteit voor cliënten die reeds woon- of dagondersteuning krijgen binnen onze voorziening
   • oproepbare permanentie: telefonische permanentie (per sms) voor cliënten die zelfstandig wonen
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (vanuit de erkenning, in samenwerkingsverband met OC Broeder Ebergiste Vurste):
  • ondersteuning voor personen met een handicap of vermoeden van handicap die (nog) geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
  • prioriteit voor personen met een auditieve beperking
  • de personen met een vermoeden van een handicap moeten bij de start van RTH jonger te zijn dan 65 jaar (de RTH kan worden verdergezet op het ogenblik dat de gebruiker de leeftijd van 65 bereikt)
  • ondersteuning voor zover de gebruiker de maximale jaarlijkse ondersteuning niet heeft opgebruikt, en voor zover de voorziening nog voldoende te realiseren personeelspunten over heeft
  • aanbod van ambulante / mobiele begeleiding, dagopvang, nachtverblijf
 • Outreach:
  • overdracht van handicapspecifieke kennis aan een groep van minimaal drie ondersteuners van een persoon met een beperking

Flexibel

Heb je nog een andere nood die je hier niet in terugvindt, laat het ons weten. In het vernieuwde zorglandschap is het onze taak om te kijken of we op uw  handicapspecifieke zorgvraag een antwoord kunnen bieden!  We proberen zo flexibel mogelijk te zijn in de mate dat het voor onze organisatie werkzaam is. Steeds welkom!