VAPH

VAPH organiseert: Infosessies over het persoonsvolgend budget

Wat?

Met een persoonsvolgend budget (PVB) kan men zelf zijn/haar zorg en ondersteuning organiseren. Het is echter niet steeds duidelijk hoe dit persoonlijk budget kan besteed worden.

Het VAPH organiseert in mei en juni provinciale informatiesessies over de besteding van een persoonsvolgend budget. 

Het nieuwe zorglandschap

Zorg verandert. Wat voorheen een gegeven was, is in 2017 meestal compleet anders. Dat heeft alles te maken met de invoering van de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF). Compagnie Emmaüs biedt al jaren zorg op maat aan cliënten/bewoners. Maar ook wij zullen moeten veranderen. Wij zullen de specifieke noden van cliënten/bewoners moeten proberen te achterhalen door met hen in dialoog te gaan. Vervolgens kijken wij of we kunnen helpen én op welke manier dit het beste zou kunnen.

Van aanbod naar vraag: persoonsvolgende financiering (PVF)

Meer mensen beter helpen

 

De Vlaamse regering heeft op 25 april 2014 het decreet over de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap bekrachtigd. De volgende Vlaamse regering zal dan besluiten maken om dit nieuwe systeem in de praktijk te brengen en de nodige budgetten daarvoor voorzien.

FAM. FAM wat? Oh, dat!

De keuzevrijheid is het grote pluspunt

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) startte in januari 2014 met het zogenaamde FAM-project. Dat staat voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Het doel? Starre structuren rond het aanbod voor meerderjarige personen met een handicap versoepelen. Jos Theunis, afdelingshoofd zorg (VAPH), en Kurt Asselman, directeur subsidiëring zorg (VAPH), over de start en toekomst van het project.

Tags: